Karantenske bolesti - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

bolesnika tagged posts

Variola

Karantenske bolesti

Karantena je jedna od epidemioloških mjera kojim se sprječava širenje zaraznih bolesti putem izolacije oboljelih ili inficiranih od ostalih zdravih osoba. Karantena je ujedno i lokacija na koji se izdvajaju osobe za koje se sumnja da su oboljeli od neke zarazne bolesti ili samo postoji opasnost da su oboljeli. Dolazi od italijanske riječi Quarante = četrdeset, jer je izolacija trajala obično četrdeset dana. Naime venecijanske vlasti su 1423. godine ustanovile izolaciju bolesnih ili sumnjivih da su bolesni u trajanju od 40 dana na jednom ostrvu u Venecijanskom zalivu.

Smatralo se da sve zarazne bolesti imaju inkubaciju manju od 40 dana...

Read More
Uticaj hladnoće na organizam

Uticaj hladnoće na organizam

Silazak celzijusa u minus direktno pogađa sve vitalne organe u ljudskom tijelu: srce, pluća i mozak. Hladnoća smanjuje temperaturu krvi u venama, zbog čega stradaju krvni sudovi, a uslijed suženja bronhija pogoršava se i stanje hroničnih plućnih bolesnika i astmatičara. Zima ne prija ni reumatičarima, ali ni obolelima od šećerne bolesti. Čak i zdravi moraju da paze na temperaturne razlike i da se čuvaju od mraza, koji se uvlači kroz usta i nos, i hladi cijelo tijelo.

Hladnoća sužava periferne krvne sudove, što loše utiče na srčane bolesnike. Da bi održalo cirkulaciju, srce tada više radi i pod većim je opterećenjem.

Skrivene promjene na krvnim sudovima, ako nisu na vrijeme zapažene, mogu da se ispolje baš na ovako niskim temperaturama...

Read More
Nasljedna hemoragijska teleangiektazija

Nasljedna hemoragijska teleangiektazija

Nasljedna hemoragijska teleangiektazija
Nasljedna hemoragijska teleangiektazija

Nasljedna hemoragijska teleangiektazija ili Morbus Rendu-Osler-Weber je najčešći nasljedni vaskularni poremećaj hemostaze.

Etiologija

Bolest se nasljeđuje autozomno-dominantno, a sasvim izuzetno se javi prvi put u porodici (spontana mutacija gena). To je poremećaj zidova krvnih sudova – mali krvni sudovi, kapilari i venule su u pojedinim segmentima izraženi samo od endotelnih ćelija, dok se kolagena vlakna nalaze u tragovima. Nenormalna građa krvnih sudova prouzrokuje slabu adheziju i agregaciju trombocita i poremećaj u lokalnoj regulaciji fibrinolitičke aktivnosti.

Klinička slika

Bolest se klinički ispoljava tek poslije desete godine ponavljanim krvarenjem iz teleangiektazija (proširenje krajnjih grana krvnih sudova)...

Read More
Elektroforeza proteina u serumu

Elektroforeza proteina u serumu

Elektroforeza proteina u serumu
Elektroforeza proteina u serumu

Elektroforetskom tehnikom serumski proteini razdvajaju se u 5 glavnih frakcija. 2/3 proteina su albumini, dok su ostatak globulini. Alfa1 globulini sačinjavaju: α1 lipoprotein, α1 antitripsin, kiseli glikoprotein. α2 globulini obuhvaćaju: α2 makroglobulin, α2 lipoprotein, haptoglobin, ceruloplazmin i Hs glikoprotein. Beta globulini obuhvaćaju: β lipoprotein, transferin, hemopeksin, plazminogen, β glikoprotein, fibrinogen. Gama globilini sadrže imunoglobuline IgM, IgA, IgG, IgD, IgE. Globulini su heterogena grupa. Kod hereditarnih bolesti može jedna frakcija proteina nedostajati (agamaglobulinemija, hipoalbiminemija). Kod bolesnika s multipnim mijelomom monoklonalni protein se javlja u području γ globulina, između β i γ globulina ili u zoni α2 globulina...

Read More
Ultrazvuk strume

Eutireoidna struma

Ultrazvuk strume
Ultrazvuk strume

Definicija

Struma ili gušavost označava svako povećanje štitne žlijezde koje može da se dokaže klinički. U užem smislu termin struma odnosi se na povećanje štitne žlijezde bez poremećaja njene funkcionalne aktivnosti.

Etiologija

Osnovni uzrok nastanka endemske strume je nedostatak joda u ishrani. Sporadičnu strumu može da izazove više faktora kao što su strumogene supstance iz povrća, urođeni enzimski defekti u biosintezi tireoidnih hormona i cirkulišući imunoglobulini koji stimulišu diobu tireocita.

Klinička slika

Bolesnici sa eutireoidnom strumom obično nemaju subjektivne tegobe. Samo ukoliko je struma velika može da izazove simptome i znake zbog kompresije traheje ili ezofagusa (jednjak). Eutireoidna struma može biti difuzna ili nodozna...

Read More