Pregled koštane srži - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

bolesti kostane srzi tagged posts

Pregled koštane srži

Pregled koštane srži

Pregled koštane srži
Pregled koštane srži

Mikroskopski  pregled koštane srži može pružiti i presudni podatak pri obradi neobjašnjene anemije. Pregled koštane srži daje osobito važne podatke kad se radi o anemijama zbog smanjene proizvodnje eritrocita. Što je anemija teža, veća je vjerovatnost da će ovaj pregled pružiti više podataka. Određivanjem količine i kvalitete prethodnika eritrocita može se odrediti postoji li primarni poremećaj u proizvodnji stanica. Biopsija koštane srži posebno je korisna pri određivanju ukupnog broja i stanične građe. Omjer mijeloidnih i eritroidnih  prethodnika (prekursora) u normalnim je uslovima približno 2:1, ali se umjetno može povećati inkluzijom cirkulirajućih leukocita...

Read More
krvni elementi

Bijela krvna loza

Normalan broj leukocita u krvi je 5.000 – 8.000 u 1ml/krvi. Razlikujemo granulocite(neutrofili, eozinofili, bazofili), limfocite i monocite.

  • preko 10.000/ml naziva se limfocitoza
  • manje od 4.000/ml – leukopenija

Broj leukocita varira i mjenja se u raznim stanjima koja i ne moraju biti patološka.

Fiziološka leukocitoza se javlja kod:

  • težak fizički rad, muka, povraćanje, psihička uzubđenja,
  • U trudnoći – 12.000 – 15.000
  • Kod novorođenčeta 25.000

Broj leukocita može rasti kod pojedine vrste leukocita a i ukupno.

Leukocitoze

Neutrofilije

  • Apsolutna neutrofilija – broj neutrofila preko 6.000/ml
  • Relativna preko 70%

Leukocitoza sa neutrofilijom se javlja u širokim granicama moguće je čak da dostigne i broj od 100.000/ml u pneumonijama kada se posumnja na leukozu.

Smatra ...

Read More