Melanom
Dermatologija

Pregled dermatološkog bolesnika

Pregled dermatološkog bolesnika obuhvaća cjelokupan pregled kože, sluznica i vlasišta, a prema potrebi uzimanje uzoraka za dodatne pretrage (mikološke, mikrobiološke, ili briseve s područja genitalne regije). Kompletna obrada u dermatologiji i venerologiji podrazumjeva: Mikrobiološki bris […]

Dermatomikoza
Dermatologija

Dermatomikoze

Dermatomikoza Definicija: Dermatomikoze predstavljaju oboljenja kože izazvana gljivicama. Etiopatogeneza: Dermatomikoze izazivaju biljke najjednostavnije građe bez hlorofila (gljive), a mogu imati jednoćelijsku ili višećelijsku građu. Razmnožavaju se sporama, koje nastaju na dva načina: seksualnim aseksualnim putem […]

Hipohidroza
Dermatologija

Hipohidroza

Definicija: Hipohidroza je stanje smanjene sekrecije znoja. Patogeneza: Hipohidroza može biti simptom mnogih bolesti, kao što su endokrine bolesti (morbus Addisoni, miksedem, diabetes inspidus), lezije centralnog i perifernog nervnog sistema, bubrežna insuficijencija, glomerulonefritis, srčana dekompenzacija, […]

Incontinentia pigmenti
Dermatologija

Incontinentia pigmenti

Incontinentia pigmenti Definicija: Incontinentia pigmenti je autosomno dominantna bolest karakterizirana upalnim hiperpigmentiranim promjenama kože i anomalijama CNS-a. Obilježena je pojavom malformacija i anomalija kože, kose, noktiju, zuba, očiju i CNS-a. Veomaje rijetka bolest. Etiopatogeneza: Incontinentia […]