Šok i vrste šoka
Hirurgija

Šok i vrste šoka

Šok i vrste šoka Definicija Šok je stanje organizma sa teškim poremećajem mikrocirkulacije koji dovodi do kritičnog smanjenja snabdjevanja tkiva i organa krvlju (mozga, srca, bubrega, jetre) i nedovoljnog snabdjevanja ćelija kisikom. Etiopatogeneza Na osnovu […]

Određivanje nivoa urata
Interna

Određivanje nivoa urata

Određivanje nivoa urata Mokraćna kiselina je konačni produkt metabolizma egzogenih i endogenih purina. Čovjek izlučuje mokraćnu kiselinu kao konačni metabolički produkt purina. Mokraćna kiselina izlučuje se iz cirkulacije najvećim dijelom u mokraći (oko 75%), oko […]

Određivanje nivoa kreatinina
Interna

Određivanje nivoa kreatinina

Određivanje nivoa kreatinina Kreatinin potječe iz kreatina i nalazi se u tjelesnim tekućinama. Kreatinin je proizvod razgradnje kreatina i fosfokreatina koji se gotovo isključivo nalaze u mišićima. Po strukturi kreatin je metilguanidooctena kiselina. Kreatin čini […]

Određivanje nivoa uree
Interna

Određivanje nivoa uree

Određivanje nivoa uree Urea je glavni metabolički produkt dušikovih tvari u našem organizmu. Urea nastaje iz amonijaka i CO2 u Krebs-Henseleitovom ciklusu u jetri. Njeno stvaranje stoga ovisi o dnevnom unosu proteina te endogenom metabolizmu […]