Imunoenzimski test – ELISA - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

CIN tagged posts

Sandwich ELISA

Imunoenzimski test – ELISA

Sandwich ELISA
Sandwich ELISA

Ova metoda se bazira na primjeni antitjela ili antigena obiljezenim enzimom. Od posebnog su znacaja u dijagnozi oboljenja izazvanih virusima koji se na mogu kultivisati u laboratorijskim uslovima (HBV, Rotavirusi) kao i pojedine klase imunoglobulina IgG i IgM.

Postoje dvije varijante ELISA testa:

  • kada se poznati antigen nalazi u cvrstoj fazi – radi se indirektna ELISA za detekciju antivirusnih antitjela i inhibiciona ELISA koja se koristi za detekciju antigena iz bolesnickog materijala
  • kada se poznato antitjelo nalazi u cvrstoj fazi-radi se direktna sendvic ELISA za detekciju virusnih antigena, kompetitivna ELISA se koristi za detekciju virusnih antigena i visetepena sendvic ELISA za detekciju IgM antitjela.
Read More
PCR

Reakcija lančanog umnožavanja PCR

PCR
PCR

Visokosenzitivna metoda za otkrivanje minimalnih kolicina specificnih DNK ili RNK sekvenci. U reakciji ucestvuju: Virusna NK, prajmeri (jednostruke oligonukleotidne sekvence) i DNK polimeraza.

Za izvodjenje PCR se koriste kompjuterizovani aparati koji odrzavaju temperaturu koja omogucava denaturaciju NK u vrijeme ciklusa. Detekcija krajnjih produkata se vrsi elektroforezom amplifikovanog uzorka u agaru ili akrilamid gelu, pa je kao kranja dijagnoza metoda za identifikaciju virusa hibridizacija.

Problemi koji se mogu javiti u PCR tehnici jesu kontaminacija koja dovodi do lazno pozitivnih rezultata. Postoje nekoliko modifikacija PCR tehnike: Multiplex PCR i Nested PCR.

Read More
Tumor kičme

Tumori kičmenog kanala

Tumor kičme

Tumor kičme

Etiologija:

Oko 15%  tumora CNS-a nastaju u kičmenom kanalu. Veliki dio tumora kičmenog kanala su primarni ekstraduralni tumori (limfomi, sarkomi, hordomi) ili sekundarni, metastski tumori. Većina metastskih tumora ove regije širi sa koštanih sruktura. Od primarnih tumora spinlnog kanala, veliki dio je ekstaramedularan. Neurilemomi i neurofibromi čine 29%, a meningeomi 26%. Od intramedularnih tumora najčešći su ependimomi (13%) i astrocitomi (7%).

Klinička slika:

Tumori kičmenog kanala daju dvije vrste simptoma, fokalne i udaljene. Fokalni simptomi nastaju uslijed oštećenja tkiva na mjestu rasta tumora putem infiltracije i kompresije i razlikuju se prema mjestu lezije...

Read More
Meningeom

Tumori mozga

Meningeom
Meningeom

Etiopatogeneza:

Tumori mozga se medusobno razlikuju prema vrsti ćelija iz kojih potiću. Najveći dio, oko 60%, potiće od glijalnih ćelija. U ovu grupu tumora spadaju: gliomlastoma multiforme, astrocitoma, ependimima, oligodendroglioma i medulloblastoma.

Između djece i odraslih postoji razlika kako u tipu moždanih tumora, tako i u njihovoj lokalizaciji. Kod odraslih polovinu moždanih tumora čine gliomi, od ćega preko 50% otpada na glioblastome. Tumori su obično locirani u hemisferama velikog mozga. Najčešći nemaligni tumori mozga kod odraslih su meningeomi i pituitarni adenomi.

Kod djece je 60% moždanih tumora locirano infratentorijalno. Od toga 45% čine astrocitomi različitog stepena maligniteta...

Read More