Varikokela
Hirurgija

Varikokela

Definicija: Varikokela predstavlja zmijoliko proširenje vena funikulusa spermatikusa i/ili vena testisa. Etiopatogeneza: Najčešće se zapaža u trećem desetljeću života, a vrlo rijetko prije desete godine. Ako se pojavi ranije, tada je obično simptomatska, a uzrok […]

Ginekologija

Planiranje porodice

Planiranje porodice podrazumeva pravo supružnika da sami odlučuju o broju dece koju žele imati, o vremenu kada će žena ostati bremcniia i o ritmu kojim će se planirani porođaj odvijati. Ono ima za cilj ostvarenje […]