Cistična fibroza
Interna

Cistična fibroza

Cistična fibroza Oboljenje je hereditarno, nasljeđuje se autosomno-recesivno. U osnovi oboljenja nalazi se poremećaj sekrecije bronhijalnih, pljuvačnih i intestinalnih žlijezda sa lučenjem posebno guste sluzi. Na plućima se razvijaju atelektaze i emfizem, uz stalne bakterijske […]

Bronhiektazije
Interna

Bronhiektazije

Bronhiektazije su nenormalna proširenja bronha koja nastaju: urođeno (plućni sekvestar, atrezija bronha, sindrom Cartagena) stečeno – idiopatske ili sekundarne (pneumonija, tuberkuloza, morbili, pertusis, opstrukcije, oštećenja mišićne i elastične strukture bronha, slabljenje zida bronha) Patogeneza kod […]