Brown-Sequardov sindrom - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Liječenje tagged posts

Brown-Sequard sindrom

Brown-Sequardov sindrom

Brown-Sequard sindrom
Brown-Sequard sindrom

Definicija:

Sindrom lateralne hemisekcije kičmene moždine ili Brown-Sequardov sindrom predstavlja transverzalnu leziju jedne polovine kičmene moždine (hemisekcija).

Etiologija:

Najčešće se javlja kod uboda nožem u leđa, kada procesus spinosus zaustavlja dalje kretanje noža. Mnogo su češće nekompletne forme ovog sindroma sa različitom kombinacijom opisanih simptoma i znakova. Drugi česti uzroci ovog sindroma su trauma, tumor, epiduralni hematom ili absces, hematom ili ishemija kičmene moždine, spinalni angiom ili multipla skleroza.

Klinička slika:

Klinička slika kompletnog Brown-Sequardovog sindroma je rijetka. Karaktriše se:

  • Usljed oštećenja zadnjih snopova sa jedne strane (Gollov i Burdachov put), ispod mjesta oštećenja postoji istostrani gu...
Read More
Spinalni funikuli

Sindrom povrede funikula

Spinalni funikuli

Spinalni funikuli

Sindrom zadnjih funikula

Kod oštećenja zadnjih funikula kičmene moždine (npr. tabes dorsalis, funikularna mijeloza i dr.) prisutan je ispad senzibiliteta za lagani dodir, taktilnu diskriminaciju, duboki položajni i vibracijski senzibilitet, dok je očuvan senzibilitet za grub dodir, bol i temperaturu. Kod ovih bolesnika pri testiranju sa zatvorenim očima prisutni su pseudoatetozni pokreti prstiju šaka (tzv. »prsti koji sviraju klavir«), kao i pozitivan Rombergov test. Bolesnici se često žale da se teturaju ili padaju pri umivanju, kada zatvore oči (simptom »lavaboa«). Sa trajanjem bolesti ponavljane povrede zglobova uzrokuju njihove deformacije (Charcotovi zglobovi).

Sindrom prednjih funikula

Oštećenje prednjih funikula se karakteriše znacima lezije spinotal...

Read More
Citološka dijagnostika

Dijagnostika malignih tumota

Citološka dijagnostika
Citološka dijagnostika

Maligni tumori pretstavljaju heterogenu grupu oboljenja, pa je za postavljanje precizne dijagnoze potrebno provesti niz različitih dijagnostičkih postupaka.

Historija bolesti i Fizikalni pregled

Dijagnostika započinje Historijom bolesti – Anamneza lična, porodična, socijalna, radna.

Pregled započinje fizikalnim kliničkim pregledom- inspekcija, palpacija, koji su nezaobilazni unatoč mnogobrojnim savremenim tehnikama dijagnostike sa kojima raspolaže savremena medicina.

Laboratorijske pretrage se mogu podijeliti u opće pretrage pokazatelje hematološke, renalne  i hepatalne funkcije.

Tumorski markeri

Mnogi maligni tumori pokazuju na površini svoje ćelijske membrane, ili prisutne u serumu, substance koji mogu producirati i normalna tkiva, ali u minimal...

Read More
Campylobacter jejuni

Campylobacter

Campylobacter jejuni
Campylobacter jejuni

Pripada porodici spirilaceae. Rod Campylobacter obuhvata nekoliko znacajnih vrsta koje uglavnom izazivaju akutna crijevna oboljenja i nazivaju se Campylobakterioze. Znacajne vrste su Campylobacter jejuni, coli, sputorum, concisus.

Morfologija:

To su tanki Gram (-) savijeni bacili karakteristicnog oblika koji podsjeca na slovo „S“ ili galebova krila. Pokretni su. Imaju jednu polarnu flagelu, ne stvaraju spore, nemaju kapsulu i mikroaerofilni su.

Kulturelne osobine:

Kultivacija se vrsi u mikroaerofilnim uslovima na temperaturi od 35-37˚C , dok Campylobacter jejuni i colli rastu na tempertaturi na 42-43˚C. Neke vrste rastu i na temperaturi od 25˚C. Za kultivaciju se koriste specijalne selektivne podloge i to su podloga po Skirovu, Budleru, i Bleizeru...

Read More