Električna kardioverzija i defibrilacija srca
Interna

Pojam defibrilacija

Defibrilacija je prolazak struje dovoljne jačine kroz miokard, što omogućava da se istovremeno izvrši depolarizacija njegove kritične mase i na taj način omogući prirodnom predvodniku preuzimanje kontrole. Tri karakteristike defibrilatora Da bi se to postiglo […]