SLE
Interna

Sistemski lupus erythematodes

Definicija: SLE  je febrilna, upalna, multisistemska bolest, sa različtim osobinama i manifestacijama. Karakteristike te bolesti su: klinički-nepredvidiva, česta su poboljšanja i pogoršanja, u principu može biti zahvaćen svaki organ, i to:koža, bubrezi, serozne membrane, zglobovi […]