Rehabilitacija plućnih bolesnika - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

dismenoreja fizikalna terapija tagged posts

reahbilitacija

Rehabilitacija plućnih bolesnika

reahbilitacija

reahbilitacija

Ako usvojimo da sve aktivnosti organizma u sustini imaju lokomotornu, metabolicku, senzornu ili integracionu funkciju, onda je prihvatljivo da respiratorni sistem ima poglavito metabolicku prirodu funkcionisanja, jer u biti obezbjedjuje pravilno metebolisanje u svim tkivima.

Pravilna i normalna funkcija organa respiratornog sistema obezbjedjuje pravilnu i normalnu funkciju svih organa i sitema ljudskog organizma.

Tako dolazimo do zakljucka da rehabilitacija lica sa ostecenim respiratornim organima podrazumjeva primjenu programa odgovarajucih mjera i procedura pomocu kojih te funkcije treba korigovati, a one koje su unistene u maksimalno mogucem stepenu uspostaviti.

Na taj nacin se obezbjedjuje normalno funkcionisanje kinetickih funkcija kao i senzornih i integracionih.

Rehab...

Read More