Vježbe za Vaša leđa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Dismenoreja tagged posts

Vježbe za leđa

Vježbe za Vaša leđa

VJEŽBE ZA SLABINSKI DIO KRALJEŽNICE

U početku vježbe treba izvoditi 3-5 puta i postepeno povećavati za 1 put dok ne dođete do 10 ponavljanja. Možete ponoviti više ciklusa sa pauzama.

Svaki od položaja zadržite po 3 sekunde a odmorite po 5 sekundi.

Vježbe započnite na sljedeći način: lezite na leđa sa nogama savijenim u kukovima i koljenima.

A. Ruke ispružite iznad glave, ali ne do kraja, tako da se križa ne odižu od podloge.

B. Podignite glavu i ramena od podloge. Prstima dotaknite koljena, zategnite stopala i pritisnite križa od podlogu. Zadržite i vrtite se u početni položaj.

C. Privucite nogu pod pravim uglom prema prsima, a suprotnom rukom pritišćite nogu od sebe, bez pomaka noge. Stopalo zategnite, zadržite 3 sekunde i vratite se u početni položaj...

Read More
uterus

Položaj uterusa (fiziološki i patološki)

uterus
uterus

Pod dejstvom raznih patoloških činilaca, može se desiti da se normalna statika unutrašnjih polnih organa žene promjeni, odnosno da pojedini polni organi pod dejstvom izvjesnih faktora pređu iz normalnog u patološki položaj.

Fiziološki položaj materice

Materica se, kao najveći polni organ, nalazi u sredini male karlice ispod terminalne, iznad interspinalne linije, ispred rektuma a iza mokraćne bešike.

Za opisivanje njenog položaja neophodno je odrediti sledeće:

  • POSITIO ili stav označava gdje se uterus u cjelini nalazi u maloj karlici. Normalno se nalazi u osovini karlice, dno materice je u visini terminalne, a grlić u visini interspinalne linije.
  • VERSIO podrazumjeva nagib cijele materice prema vagini...

Read More
Vitamin C

Vitamin C

Šta je vitamin C

Vitamin C (askorbinska kiselina) je vrlo važan esencijalni nutrijent, što znači da ga moramo unositi prehranom. Nalazi se gotovo isključivo u svježem voću i povrću.

Vitamin C je izrazito nestabilan vitamin, tako da ga kuhanje ili dugotrajno izlaganje zraku u velikoj mjeri uništava.

Vitamin C je nužan svim živim bićima, pa tako i čovjeku, zbog njegove uloge u proizvodnji kolagena. Važan je i zbog zaštite vitamina A i E, ali i masnih kiselina od oksidacije. Dovoljne količine vitamina C sprječavaju i liječe bolest skorbut, a pomažu i kod liječenja anemije.

Kolagen je vezivno tkivo koje se može opisati kao “međustanično ljepilo”, i kao takvo je prisutno u cijelom tijelu. Vezivno tkivo daje našem tijelu oblik i “drži” organe.

Da bi lakše procijenili važ...

Read More

FIZIOLOGIJA POLNIH ORGANA

Menstruacioni ciklus
Pod menstruacionim ciklusom podrazumevaju se sve promjene koje se odigravaju na unutrašnjim polnim organima žene između dve uzastopne menstruacije. Kod najvećeg broja žena menstruacioni ciklus traje 28 dana, ali se smatra normalnim ako nije kraći od 21 ni duži od 35 dana.
Do puberteta je količina gonadotropina koju luči prednji režanj hipofize veoma mala i nedovoljna da dovede do sazrevanja jajne ćelije u jajniku i da pokrene mehanizam menstruacije. Osim toga, do tog životnog doba i sami jajnici u priličnoj meri su refraktomi na gonadostimulanse.
Pojava prve menstruacije i uspostavljanje menstruacionih ciklusa dešava se u pubertetu pod dejstvom gonadotropina hipofize preko ovarijalnih hormona koji se pod njihovim uticajem stvaraju u jajnicima...

Read More