Maligna Transformacija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

displazije tagged posts

Maligna transformacija

Maligna Transformacija

Maligna transformacija
Maligna transformacija

Tumor nastaje od normalne tjelesne ćelije. Prelazak normalne u malignu ćeliju se naziva maligna transformacija.

Maligna transformacija (karcinogeneza) je proces koji obuhvata niz promjena na nivou genske structure ćelije (genotipske promjene) i  izgledu i ponašanje ćelije (fenotipske  promjene). Smatra se  osnovu maligne transformacije čini duboki poremećaj genske kontrole ćelijskih procesa, prije svega proliferacije i diferencijacije. Pri tom su od posebne važnosti nenormalnosti u regulaciji, strukturi ili funkciji određenih gena, koji se nazivaju onkogeni.

Genske promjene koje leže u osnovi karcinogeneze su nesmrtonosna oštečenja gena ili njihovih regulatora nastala mutacijom, delecijom, translokacijom, multiplikacijom ili insercijom...

Read More
Tumorska stanica

Karakteristike malignih tumora

Tumorska stanica

Tumorska stanica

Ćelije koje nastaju malignom transformacijom u laboratorijskim uslovima svojim izgledom, načinom rasta u kulturi i sekrecijom pokazuju značajne razlike u odnosu na normalene. One gube sposobnost kontaktne inhibicije, rastu u polučvrstom mediju, trebaju manju količinu seruma jer same proizvode faktore potrebne za svoj rast, često luće proteolitičke enzime za razlaganje fibrina i dovode do pojave tumora kada se implantiraju eksperimentalnim životinjama. Hibridi normalnih i malignih ćelija imaju neka od ovih svojstava.

Ćelija tumora se značajno razlikuju od normalnih tjelesnih ćelija. One posjeduju brojne morfološke, biohemijske, fiziološke, imunološke, citogenetičke  i druge osobitosti, koje čine  njihov karakterističan izgled i ponašanje, tz. maligni f...

Read More
Akutna limfoblastna leukemija

Leukemija

Akutna limfoblastna leukemija
Akutna limfoblastna leukemija

Definicija:

Kod leukemijia dolazi do poremećaja mehanizama regulacije, što se očituje prekomjernim rastom i bujanjem bijelih krvnih stanica i njihovih stanica prethodnica. Maligne bijele krvne stanice ne izgledaju normalno niti izvršavaju svoju normalnu funkciju. Zbog nekontroliranog bujanja malignih stanica dolazi do potiskivanja normalnih stanica u koštanoj srži, što posljedično uzrokuje njihovu manju proizvodnju te nedostatak u perifernoj krvi. Leukemija se pojavljuje u svakoj životnoj dobi, praktički od rođenja pa do smrti.

Etiopatofiziologija:

Uzrok leukemija je nepoznat, ali je uvijek povezan s oštećenjem deoksiribonukleinske kiseline (DNK)...

Read More
Screening testovi

Screening testovi

Screening testovi
Screening testovi

Probir testovi predstavljaju provjeru stanja pacijenta na pojedine bolesti prije pojave bilo kakvih simptome (asimptomatski pacijenti). Screening testovi su općenito jeftini, oni su dizajnirani da budu veoma osjetljivi (otkrivanje mogućih slučajeva bolesti).
Cilj ove vrste testa je utvrditi sve pojedince koji bi mogli imati određenu bolesti, a pojedinci se  određuju na osnovu procjene rizičnih grupa određenih pacijenata, a na osnovu izvršenih analiza.

Neki screening testovi preporučuju se barem jednom godišnje, dok se neki obavljaju češće ili rijeđe. Screening testovi zavise od dobi, anamneze, načina života i drugih faktora. Zajedno sa svojim liječnikom moramo odlučiti koliko često se treba podvrgnuti pregledima i screening testovima...

Read More
GERB

Gastroezofagealni refluks

Pod refluksnim ezofagitisom (GERB ili Gastroezofagealni refluks) podrazumijevamo oštećenje sluznice jednjaka uzrokovano refluksom želučanog ili intestinalnog sadržaja u jednjak. Ovisno o uzročnom agensu riječ je o peptičkom, bilijarnom ili alkalnom ezofagitisu.

Patofiziologija

Tri su bitne stvari uključene u patofiziologiju refluksnog ezofagitisa, a to su

  • patogeneza ezofagealne refluksne epizode,
  • kumulativni, ili veličina, ezofagealnog refluksa, i
  • patogeneza ezofagitisa.

Trebaju postojati dva uvjeta da nastupi refluksna epizoda: gastrointestinalni sadržaj “spreman” za refluks, te kompromitirana funkcija antirefluksnog mehanizma kao i donjeg dijela jednjaka. Gastrointestinalni sadražaj najpodobniji je za refluks:

  • kada je želučani volumen povećan (nakon jela, uz opstrukciju ...
Read More