Maligna transformacija
Interna

Maligna Transformacija

Maligna transformacija Tumor nastaje od normalne tjelesne ćelije. Prelazak normalne u malignu ćeliju se naziva maligna transformacija. Maligna transformacija (karcinogeneza) je proces koji obuhvata niz promjena na nivou genske structure ćelije (genotipske promjene) i  izgledu […]

Tumorska stanica
Interna

Karakteristike malignih tumora

Ćelije koje nastaju malignom transformacijom u laboratorijskim uslovima svojim izgledom, načinom rasta u kulturi i sekrecijom pokazuju značajne razlike u odnosu na normalene. One gube sposobnost kontaktne inhibicije, rastu u polučvrstom mediju, trebaju manju količinu […]

Akutna limfoblastna leukemija
Interna

Leukemija

Akutna limfoblastna leukemija Definicija: Kod leukemijia dolazi do poremećaja mehanizama regulacije, što se očituje prekomjernim rastom i bujanjem bijelih krvnih stanica i njihovih stanica prethodnica. Maligne bijele krvne stanice ne izgledaju normalno niti izvršavaju svoju […]

Screening testovi
Zanimljivo

Screening testovi

Screening testovi Probir testovi predstavljaju provjeru stanja pacijenta na pojedine bolesti prije pojave bilo kakvih simptome (asimptomatski pacijenti). Screening testovi su općenito jeftini, oni su dizajnirani da budu veoma osjetljivi (otkrivanje mogućih slučajeva bolesti). Cilj […]