Decussatio pyramidum
Anatomija

Piramidalni sistem

Decussatio pyramidum Počinje u kori velikog mozga, a završava na alfa-motoneuronu. Obuhvaća precentralnu vijugu i dijelove prije nje te dijelove iza postcentralne vijuge. U svakom piramidnom putu ima oko milijun vlakana. Dva su piramidna puta. […]

Mali mozak
Neurologija

Sistem malog mozga

Mali mozak ima poseban anatomski i fiziološki položaj. Vrlo je dobro povezan s motoričkim sistemom i dobro informiran o svemu u tijelu. On je refleksni organ. U korteksu malog mozga postoji somatotopska raspodjela. Kortiko-ponto-cerebelarnim putem […]

Mehanoreceptori
Fiziologija

Somatski osjeti

Mehanoreceptori Somatska osjetila su nervni mehanizmi koji prikupljaju osjetne informacije iz tijela i njih treba razlikovati od specijalnih osjetila. Somatska osjetila se mogu podijeliti u tri fiziološke vrste: mehanoreceptivna somatska osjetila koja podražuje mehaničko pomjeranje […]