Analna fistula
Hirurgija

Analna fistula

Definicija: Analna fistula je uski kanal obložen granulacijskim tkivom, koji se otvara na koži perianalne regije, a u dubinu ide u anorektalni kanal. Etiopatogeneza: Ova fistula je najčešće posljedica anorektalnih apscesa, rjeđe se javlja u […]

Zanimljivo

Artificijelni abortus

Viještačko instrumentalno prekidanje trudnoće naziva se artificijelni abortus. Zakoniti artificijelni prekid trudnoće vrši se do 10 sedmice trudnoće samo na zahtijev trudnice, a kasnije na osnovu odobrenja nadležne komisije. Komisiju čine: ginekolog, kao predsednik, ljekar […]