Elektroencefalografija
Neurologija

Tehničke osnove EEG-a

Kanal je signal registriran između dvije tačke (elektrode) na lubanji. Razlika napona između dvije tačke dobije se kao sinusoidna krivulja zbog stalne oscilacije napona. Minimum je 8 kanala, obično ih je 12 – 32. Montaža […]