Pemphigus Foliaceus
Dermatologija

Pemphigus Foliaceus

Pemphigus Foliaceus Definicija: Pemphigus Foliaceus je oblik pemfigusa sa izaženom pojavom bula s opsežnim vlažnim ljuskama. Klinička slika: Pemphigus Foliaceus zahvata su lice, vlasište, prste, leđa. Bule pucaju i stvaraju se erozije koje se prekrivaju […]

Necrolysis epidermalis toxica
Dermatologija

Necrolysis epidermalis toxica

Necrolysis epidermalis toxica Definicija: Toksična epidermalna nekroliza ili Syndroma Lyell je  burna eritematobulozna erupcija uzrokovana lijekovima, u 30-40% slučajeva završava letalno. Patogeneza: Obično nastaje nakon primjene sulfonamida, pirazolona, barbiturata i drugih lijekova. Klinička slika: U […]

Staphylococcus aureus
Interna

Pemphigus neonatorum

Definicija: Pemphigus neonatorum je oboljnje izazvano bakterijom staphylococcus aureus. Javlja se u prvoj sedmici života. Klinička slika: Bolest započinje naglim izbijanjem plikova koji pucaju i nastaju opsežne erozije svuda osim na tabanima i dlanovima. Može […]

Soor
Ginekologija

Najčešće infekcije novorođenčeta

Infekcije novorođenčeta su drugi po redu uzrok smrti novorođenčadi, odmah iza hijalino-membranske bolesti. Karakteristike infekcija novorođenačke dobi su: različiti putevi prenošenja sa majke na dijete (intrauterini, transnatalni, postnatalni) manja, sposobnost odgovora na infekciju zbog nezrelog […]