Necrosis supurrativa
Patologija

Uzrok nastanka nekroze

Faktore možemo podijeliti na fizičke, hemijske i biološke: Fizički faktori: Mehanička djelovanja: mogu biti u vidu nastanka rana (vulnus) ili posredno pritiskom uzrokujući ishemiju (decubitus) – koji kasnije pređe u ulcus decubitale, a nastaje na […]

Autoklav
Mikrobiologija

Sterilizacija toplotom

Autoklav Većina mikroorganizama ne podnosi velike promjene teperature zbog koagulacije proteina pa se enzimi inaktiviraju. Letalna temperatura je ona koja uništava mikroorganizme za 10 minuta ili manje. Spore i ciste su otporniji oblici jer mogu […]

Bakterijske Spore
Mikrobiologija

Bakterijske Spore

Bakterijske Spore Neke štapićaste bakterije imaju sposobnost stvaranja otpornog oblika nazvanog spora i takve se bakterije nazivaju sporogene bakterije. Spora je okruglo ili ovalno tjelešce koje može biti smješteno bilo gdje u citoplazmi i to […]

Nikotin
Interna

Nastanak Malignih Tumora

Uzroci koji dovode do maligne transformacije ćelija i nastanka malignih tumora rezultat su interakcije faktora okoline i domaćina. Proces karcinogeneze u ćeiji počinje sa promjenama rasporeda baza u molekuli DNA i poremećaju aktivnosti gena odgovornih […]