Poremećaji koronarne cirkulacije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

embrionalni krvotok tagged posts

Koronarna cirkulacija

Poremećaji koronarne cirkulacije

Koronarna cirkulacija

Koronarna cirkulacija

Rad srca zavisi od snadbjevanja miokarda krvlju, to obezbjeđuje koronarni krvotok. Protok krvi kroz koronarke zavisi od:

  • anatomsko funkcionalnog stanja koronarki
  • pritiska u aorti (posebno u diastoli)
  • minutni volumen
  • frekvencije srca
  • ritma srca
  • pritiska u ograncima kornarne artije
  • viskoznosti krvi
  • te od drugih faktora kao što su napor, emotivna napetost i uzbuđenje itd.

Koronarna insuficijencija

To je poremećaj koronarnog krvotka koji dovodi srčani mišić u stanje ishemije. Što se etiološkog stanovišta tiče koronarna insuficijencija može biti primarna i sekundarna.

Primarna koronarna insuficijencija je ona koja je prouzrokovana oboljenjima direktno na koronarnim krvnim sudovima kao što je ateroskleroza ili pak kod funkcionalnih spastičkih nadražaja kao pos...

Read More
Punkcija zgloba

Zahvati na zglobovima

Punkcija zgloba
Punkcija zgloba

Punkcija: Izvodi se iglom ili troakarom. Služi u dijagnostičko – terapijske svrhe (uzimanje uzoraka, evakuacija sadržaja, aplikacija lijekova).

Artrotomija: otvaranje zgloba radi zahvata, odstranjivanja stranih tijela, drenaže gnoja, opsolentna metoda u dijagnostici.

Kapsulotomija: rezanje skraćene fibrozne zglobne čahure radi korekcije kontrakture.

Sinovektomija: odstranjivanje sinovijalne zglobne membrane.

Artroliza: presjecanje priraslica radi povrata pokretljivosti.

Debridman zgloba: odstranjivanje svih osteofita uz čišćenje zgloba.

Resekcija: odstranjenje proksimalnog i distalnog dijela zglobnih tijela

Artrodeza: ukočenje zgloba koje rezultira ankilozom (koštano prerastanje zgloba), intra i extra artikularno.

Artroplastika: formiranje funkcionalnog zglo...

Read More
bubrežni krvotok

Bubrežni krvotok

bubrežni krvotok
bubrežni krvotok

Bubrezi dobivaju krv putem A. renalis i to 23% od srčanog minutnog volumena, odnosno oko 1200 ml/min.

A. renalis se grana na interlobarne arterije, zatim u arkuatne arterije, one u interlobularne arterije od kojih se odvajaju aferentne arteriole. Grananjem aferentnih arteriola nastaje mreža glomerulamih kapilara. Krv iz ovih kapilara ide u eferentnu arteriolu, zatim u u drugu kapilarnu mrežu, to je mreža pretubularnih kapilara. Glomerularna kapilarna mreža je mreža pod visokim pritiskom i tu se vrši filtracija tekućine iz plazme u tubule, dok je mreža peritubularnih kapilara mreža pod niskim pritiskom i tu se vrši reapsorpcija tekućine iz tubula natrag u krv...

Read More
blizanci

Dijagnoza blizanačke trudnoće

blizanci
blizanci

Dijagnoza se običnim kliničkini pregledom ne može postaviti u ranoj trudnoći. Uvođenje ultrazvuka u svakodnevnu akušcrsku praksu riješilo je problem dijagnoze višcplodne trudnoće, jer se danas dijagnoza postavlja vrlo lako i pouzdano već od prvih sedmica graviditcta.
Ukoliko se trudnica ne pregleda ultrazvukom, što je danas veoma rijetko, na višeplodnu trudnoću pomišlja se tek u drugoj polovini trudnoće, najčešće zbog bržeg rasta trbuha trudnice, odnosno gravidne uterusa, i zbog eventualnih tegoba na koje trudnica može da se žali. Ukoliko se sumnja na blizanačku trudnoću, treba  u anamnezi obavjestiti da li je u porodici, po muškoj ili ženskoj liniji, već bilo blizanaca. Spoljnim pregledom blizanacka trudnoća može se ustanoviti tek od polovine trudnoće...

Read More