Punkcija zgloba
Interna

Zahvati na zglobovima

Punkcija zgloba Punkcija: Izvodi se iglom ili troakarom. Služi u dijagnostičko – terapijske svrhe (uzimanje uzoraka, evakuacija sadržaja, aplikacija lijekova). Artrotomija: otvaranje zgloba radi zahvata, odstranjivanja stranih tijela, drenaže gnoja, opsolentna metoda u dijagnostici. Kapsulotomija: […]

bubrežni krvotok
Fiziologija

Bubrežni krvotok

bubrežni krvotok Bubrezi dobivaju krv putem A. renalis i to 23% od srčanog minutnog volumena, odnosno oko 1200 ml/min. A. renalis se grana na interlobarne arterije, zatim u arkuatne arterije, one u interlobularne arterije od […]

blizanci
Ginekologija

Dijagnoza blizanačke trudnoće

blizanci Dijagnoza se običnim kliničkini pregledom ne može postaviti u ranoj trudnoći. Uvođenje ultrazvuka u svakodnevnu akušcrsku praksu riješilo je problem dijagnoze višcplodne trudnoće, jer se danas dijagnoza postavlja vrlo lako i pouzdano već od […]