Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Automatsko određivanje refrakcije oka
Oftalmologija

Objektivno određivanje refrakcije oka

Automatsko određivanje refrakcije oka Ovaj način određivanja refrakcije oka nam veoma pomaže kod tačnog odredjivanja subjektivne refrakcije i propisivanja naočala ili kontaktnih leća. Posebno je od koristi, praktički obavezna, kod ispitivanja vida i propisivanja korekcije […]

oko presjek
Oftalmologija

Presbyopija

oko presjek Presbiopija je starovidnost. To je fiziološka manifestacija starenja organizma zbog postupnog smanjenja lećne elastičnosti, nakon skleroze njene jezgre. Starenjem se širina akomodacije smanjuje, tako da se punctum proximum sve više odaljava od oka, […]