Anatomija oka
Oftalmologija

ATROFIJA PAPILE VIDNOG ŽIVCA

Anatomija oka Atrophia papillae nervi optici je posljedica raznih patoloških procesa koji dovode do propadanja aksona ganglijskih stanica retine. Može biti ascendentna, ako je uzrok patološki proces na retini u nivou receptomih, bipolarnih i ganglijskih […]