Uzroci smanjenog rasta kod djece - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

endokrini uzroci tagged posts

Rast i razvoj

Uzroci smanjenog rasta kod djece

Rast i razvoj
Rast i razvoj

Tjelesna visina djeteta koja je za uzrast i spol djeteta ispod 3 centile ili je manja od 2 SD (standardne devijacije) smatra se smanjenim tj. malim rastom i ukazuje na potrebu medicinske obrade, djeteta u cilju otkrivanja uzroka ovakvog stanja.

Mora se imati u vidu da 85% djece sa visinom ispod -2 SD ili 50% sa visinom ispod 3 SD predstavlja jednu od varijanti fiziološkog smanjenog rasta. Procjena visine se kod te djece vrši u odnosu na korigovani genetski potencijal, a patološko je odstupanje za više od 2 SD (8,5cm) od tog genetskog potencijala.

Fiziološke varijante smanjenog rasta

Obiteljski smanjen rast

Takvo dijete je nisko od svoje 3. godine. Do kraja adolescentnog perioda brzina rasta je normalna i na 3. je centili...

Read More
Anatomija oka

ATROFIJA PAPILE VIDNOG ŽIVCA

Anatomija oka
Anatomija oka

Atrophia papillae nervi optici je posljedica raznih patoloških procesa koji dovode do propadanja aksona ganglijskih stanica retine. Može biti

  • ascendentna, ako je uzrok patološki proces na retini u nivou receptomih, bipolarnih i ganglijskih stan­ica ili
  • descendentna koja nastaje retrogradnom degeneracijom trećeg neurona vidnog puta. Predstavlja često dijagnostički problem.

Atrofije vidnog živca mogu se podijeliti i na primarne i sekundarne.

  • Primarna atrofija je posljedica bolesti CNS-a i može biti parcijalna ili totalna. Papila vidnog živca je jasno ograničena, bijele boje sa vidljivom laminom kribrozom dok su arterije uske.
  • Sekundarna atrofija papile vidnog živca nastaje kao posljedica upal­nih procesa, staze, vaskularnih procesa, a papila vidnog živca je...

Read More