Gangraena Humida Sphacelus - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

endometrij tagged posts

Gangraena Humida

Gangraena Humida Sphacelus

Gangraena Humida
Gangraena Humida

Vlažna gangrena nastaje djelovanjem bakterijskih proteolitičkih enzima, tkivo postaje bezstrukturna masa mekane konzistencije i pod mlazom vode se krpičasto raspada. Boja mu ide od sive do prljavo smeđe, a usljed djelovanja bakterija dolazi do nastanka gasa i cijelo tkivo zaudara na trulež.

Vrsta tkiva zavisi od bakterija tako da može biti u crijevima, uterusu, plućima, usnoj šupljini, a posebno kod anaerobnih bakterija iz roda clostridium imamo lokalizaciju u mišićima i javljaju se najčešće u ratnim povredama.

Karakteristika gangrena koje stvaraju bakterije roda clostridium je da je napadnuto tkivo prožeto gasnim mjehurićima i nadutost – gangraena emphysematosa.

Saprofiti mogu napasti druge organe kao apendiks (apendicitis gangraenosa), endometrij ut...

Read More
Nikotin

Nastanak Malignih Tumora

Nikotin

Nikotin

Uzroci koji dovode do maligne transformacije ćelija i nastanka malignih tumora rezultat su interakcije faktora okoline i domaćina. Proces karcinogeneze u ćeiji počinje sa promjenama rasporeda baza u molekuli DNA i poremećaju aktivnosti gena odgovornih za rast i diferencijaciju ćelije. U fazi inicijacije dolazi do promjene aktivnosti genskog sistema. U toku sljedećih dioba ove promjene se potenciraju. Ovaj proces može biti zaustavljen ili nastavljen i prelazi u fazu promocije uz sudjelovanje mnogobrojnih faktora unutarnje i spoljne sredine. Nakon ovoga, kraći ili duži latentni period, različit za različite tumore, ali i faktore koji su doveli do konačne transformacije normalnih ćelija u tumorske.

Uzroci nastanka većine malignih tumora su nepoznati, međutim, poznato je ...

Read More
Ovarij

Poremećaji ženskih spolnih hormona

Ovarij
Ovarij

Ženske gonade su ovariji. Od hormona koje luče najvažniji su Estradiol (najvažniji estrogen) i Progesteron.

Estradiol (Estrogen)

Stvara se u granuloza ćelijama folikula za vrijeme folikularne faze u menstruacionom ciklusu. Kod trudnice se oko 100x estrogena luči više u placenti međutim ukupno djelovanje estrogena pojačavaju samo za 30x jer su to estrogeni slabijeg djelovanja estriol i estron.

Regulacija: gonadotropini FSH i LH mu pojačavaju sekreciju.

Pubertet

  • Povećava ženske polne organe (tube, uterus, vaginu)
  • Prevodi kubični epitel vagine u oroženi mnogoslojni pločasti koji je mnogo otporniji prema infekcijama
  • Karakteristično modificira sluznicu uterusa koja odeblja razviju se žlijezde, razvija se i sluznica tube.
  • Moblizira i deponuje masti na karakterističn...
Read More
Rak jajnika i jajovoda

Rak jajnika i jajovoda

Epidemiološki podaci

Incidenca: Maligni epitelni tumori jajnika čine oko 4% svih malignih tumora koji se javljaju kod žena, ali se kao uzrok smrti u istoj populaciji nalaze na četvrtom mjestu. Polovina novootkrivenih karcinoma pojavljuje se kod žena starijih od 65 godina. Rak jajovoda je rijetka bolest i čini oko 0,3% svih ginekoloških malignoma. Prosječna dob u kojoj se javlja je 57 godina. 2/3 bolesnica su u postmenopauzi.

Mortalitet: Usljed činjenice da je rak jajnika često asimptomatičan u ranim stadijima bolesti većina pacijentica ima proširenu bolest prilikom postavljanja dijagnoze. Dijelom zbog toga godišnji je mortalitet uzrokovan rakom jajnika oko 65% od vrijednosti ukupne incidence...

Read More