Cerebro-spinalni likvor
Interna

Dijagnostika likvora

Likvor Normalan sastav: ½ koncentracije glukoze u krvi, elektroliti i pH nešto niži, koncentracija proteina 180-300 mg/l Disproteinoze predstavljaju poremećaj koncentracije proteina u likvoru. Pojavljuju se kod raznih upalnih i degenerativnih procesa. Moguće je da […]

Leishmaniasis cutis
Dermatologija

Leishmaniasis cutis

Definicija: Leishmaniasis je infekcijska bolest uzrokovana Leishmaniom. Leishmaniasis cutis je noduloulcerativna infektivna bolest. Postoje 3 oblika : visceralni (Leshmania donovani), kožni (Leishmania tropica) i južnoamerički ili kožnosluznički (Leismania brasiliensis). Patogeneza: Uzročnik je Leishmania tropica. Ulazi […]

Lepra statistika
Dermatologija

Lepra ili Hansenova bolest

Definicija: Je hronična infektivna bolest koju uzrokuje Mycobacterium leprae. Etiopatogeneza: Uzročnik je Mycobacterium leprae. Javlja se u tropskom i suptropskom području. Izvor zaraze je čovjek. Prijenos nije u potpunosti poznat. Smatra se da bi do […]