Karcinom želuca
Interna

Karcinom želuca

Karcinom želuca Etiopatogeneza: Adenokarcinom čini 95% karcinoma želuca. Ostali tumori su limfomi, sarkomi, GIST (gastrointestinalni stromalni tumori). Incidenca u evropskim zemljama se kreće 15-25 na 100 000 stanovnika, evidentan je porast posljednjih godina, sa starenjem […]

Akutni pankreatitis
Interna

Akutni pankreatitis djece

Akutni pankreatitis Definicija: Akutni pankreatitis je stanje kod koga dolazi do aktiviranja enzima koji uništavaju vlastitu žlijezdu. Nakon upale normalizira se ukupna funkcija gušterače. Bolest često ostaje nedijagnostikovana. Etiologija: Bolest nastaje kao komplikacija parotitisa ili […]

Angina pectoris
Interna

Angina pectoris

Angina pektoris je kratkotrajni 2-5 minuta napad bola ispod grudne kosti u okolini srca koji se obično širi u lijevo rame, medijalnom stranom ruke u mali prst. Može se lokalizovati u područje epigastrijuma (abdominalna angina […]