lokalna anestezija
Farmakologija

Lokalni anestetici

To su lijekovi koji reverzibilno blokiraju prenos podražaja u perifernim nervima na mjestu primjene. Uz odogovrajuću dozu moguće je ostvariti potpunu senzoričku uz nepotpunu motoričku blokadu. Isto tako treba reći da nisu svi senzorički osjeti […]