Destrukcija glomerula i tubula
Patologija

Infarctus uricus renis

Destrukcija glomerula i tubula Kod novorođenčadi koja su živjela bar dva dana nalazimo u bubrezima na presjeku pruge zlatnožute boje koje su guste u papilama odakle se prema kori lepezasto šire. Ovo dolazi od nakupljanja […]

Fototerapija
Ginekologija

Oblici hemolitičke bolesti

Erythroblastosis foetalis je najčešći oblik hemolitičke bolesti nastaje zbog feto-maternalne izoimunizacije u Rh sistemu eritrocitnih antigena. Klinička slika je veoma varijabilna. Najteži oblik je fetalni hidrops, blaži ikterus gravis, a najblaži anemija novorođenčeta. Fetalni hidrops […]

Hemoglobin
Interna

Hemoglobin (Hem i Globin)

Hemoglobin Hemoglobin je sastojak krvi koji se pretežno nalazi unutar eritrocita i vrlo malo slobodan u plazmi. Hemoglobin je glavni funkcionalni sastojak eritrocita. Osnovna mu je uloga prijenos kisika i ugljičnog dioksida. Uz to hemoglobin […]