Infarctus uricus renis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

eritroblast tagged posts

Destrukcija glomerula i tubula

Infarctus uricus renis

Destrukcija glomerula i tubula
Destrukcija glomerula i tubula

Kod novorođenčadi koja su živjela bar dva dana nalazimo u bubrezima na presjeku pruge zlatnožute boje koje su guste u papilama odakle se prema kori lepezasto šire.

Ovo dolazi od nakupljanja kristala soli mokraćne kiseline i bilirubina (od kojeg žuta boja i dolazi) u lumenu epitelnih kanalića bubrega, dakle radi se o mješovitom infarktu bubrežnih kanalića.

Ovo se događa zbog raspadanja po rođenju velikog broja eritrocita, a posebno eritroblasta koji sadrže nukleolarne elemente.

Ovaj nalaz je cijenjen u sudskoj medicini jer se snjim dokazuje da je dijete bilo živorođeno i to još da je živilo bar 2 dana. Ove promjene nestaju za 20 tak dana.

Možemo ga naći i kod odraslih osobito nakon raspadanja velikog broja bijelih krvnih zrnaca kao npr k...

Read More

Sideropenična anemija

Sideropenična-anemija1

Sideropenična-anemija1

Javlja se u svim uzrastima ali je najčešća kod male djece i žena. Osnova je smanjenje količine željeza u organizmu bilo da se radi o samo umanjenom unošenju ili da je mehanizam poremećen u procesima iskorištavanja željeza. Karakteristika anemija je hipohromija usljed smanjene količine hemoglobina u eritrocitima.

Deficit željeza se može ostvariti:

  • nedovoljno unošenje; dnevne potrebe normalnog ljudskog organizma su 1 mg jer se dobar dio željeza iz raspadnutih eritrocita ponovo koristi za sintezu Hema. Kod djece su potrebe veće, a isto tako i kod trudnica. Gravidna majka fetusu prebaci dovoljne količine željeza za normalnu eritropoezu nakon poroda ali ako je i ona bila anemična novorođenče će takođe imati povećanu potrebu za željezom...
Read More
Fototerapija

Oblici hemolitičke bolesti

Erythroblastosis foetalis je najčešći oblik hemolitičke bolesti nastaje zbog feto-maternalne izoimunizacije u Rh sistemu eritrocitnih antigena. Klinička slika je veoma varijabilna. Najteži oblik je fetalni hidrops, blaži ikterus gravis, a najblaži anemija novorođenčeta.

Fetalni hidrops – hemolitička bolest nastaje već intrauterino. Karakteriziraju je hipoproteinemija, edemi, hepatosplenomegalija. Završava intrauterinom smrću ili smrću neposredno nakon rođenja.

Icterus gravis (ili hiperbilirubinemija) – koncentracija bilirubina u krvi pupčanika je >4 mg%. Žutica se razvija u prvima satima i naglo pojačava prelazeći 340 μmol/l -20 mg%. Slezina i jetra su uvećane (ekstramedularna hematopoeza). U perifernoj krvi postoji anemija, retikulocitoza i eritrobalstemija. Između 3. i 5...

Read More
Hemoglobin

Hemoglobin (Hem i Globin)

Hemoglobin
Hemoglobin

Hemoglobin je sastojak krvi koji se pretežno nalazi unutar eritrocita i vrlo malo slobodan u plazmi. Hemoglobin je glavni funkcionalni sastojak eritrocita. Osnovna mu je uloga prijenos kisika i ugljičnog dioksida. Uz to hemoglobin sudjeluje u regulaciji acidobazne ravnoteže tjelesnih tekućina. Sama biokemijska sinteza hemoglobina odvija se u eritroblastu i u retikulocitu, a u zrelom eritrocitu više ne. U stanici se nalazi u topivom obliku. Hemoglobin je kromoproteid koji se sastoji od neproteinskog dijela – hema i proteinskog dijela – globina. Globin se sastoji od četiri polipeptidna lanca, a prema njihovom sastavu razlikujemo više vrsta hemoglobina (HbA, HbA2, HbD, HbF, HbS itd.), koji se različito eksprimiraju ovisno o fiziološkom ili patološkom stanju...

Read More