hemodijaliza
Interna

Hemodijaliza – Hemodialysis

hemodijaliza Hemodijaliza je terapeutski postupak kojim se od 1960. god. kod terminalne renalne insuficijencije relativno uspješno zamjenjuje ekskretorna, ali ne i endokrina funkcija bubrega. Hemodijaliza nije idealna zamjena bubrežne funkcije, ali se sa njom postiže […]