Hemodijaliza – Hemodialysis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

eritropoetin tagged posts

hemodijaliza

Hemodijaliza – Hemodialysis

hemodijaliza
hemodijaliza

Hemodijaliza je terapeutski postupak kojim se od 1960. god. kod terminalne renalne insuficijencije relativno uspješno zamjenjuje ekskretorna, ali ne i endokrina funkcija bubrega. Hemodijaliza nije idealna zamjena bubrežne funkcije, ali se sa njom postiže depuracija organizma eliminacijom endogenih toksičnih i suvišnih metabolita iz organizma. Njenom primjenom se reguliše konstantnost unutrašnje sredine i hidratacija organizma. Hormonske funkcije bubrega koje se sastoje u stvaranju renina, eritropoetina i prostaglandina ne mogu se uspostaviti primjenom vještačkog bubrega.

Hemodijaliza se zasniva na fizičkim zakonima diuzije i ultrafiltracije...

Read More