Septalni defekt
Interna

Urođene srčane mane

Septalni defekt To su urođene malformacije srca i velikih krvnih sudova. One mogu biti nasljednog karaktera ili mogu biti uzrokovane djelovanjem teratogenih faktora u toku fetalnog razvoja. Mogu biti izolovane ili kombinovane, tako da te […]

Fiziologija

Metaboličke funkcije jetre

Građa jetre Građa jetre Jetra je složena žlijezda koja je preko izvodnih kanala povezana sa probavnom cijevi. Građena je od stanica – hepatocita koje su raspoređene u jetrene lobule heksagonalnog izgleda. U lobulima hepatociti su […]