Oboljenja respiratornih organa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

fibroze tagged posts

Respiratorni sistem

Oboljenja respiratornih organa

Respiratorni sistem
Respiratorni sistem

Bolest po svom toku može biti:

 • akutna
 • subakutna
 • recidivna
 • hronična

Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godišnje.

Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oštećenje pluća u kojem nema remisija sa normalizacijom kliničkog, RTG i laboratorijskog nalaza.

Simptomi

Opšti:

 • povišena temperatura
 • bljedilo
 • malaksalost
 • gubitak apetita.

Kašalj

Najznačajniji simptom. Na osnovu osobenosti kašlja ponekad se može zaključiti o dijagnozi.

Alergijska ili virusna etiologija bolesti Suhi noćni kašalj
Pertusis Suhi kašalj u salvama na koji se nastavlja zvučni inspirij i završava povraćanjem
Cistična fibroza Suhi kašalj u salvama, bez povraćanja
Bronhiektazije Jutarnji...
Read More
Bronhopulmonalna displazija

Bronhopulmonalna displazija

Bronhopulmonalna displazija

Bronhopulmonalna displazija

Bronhopulmonalna displazija (BPD) je jedan od oblika hroničnog oboljenja pluća koje nastaje kod nedonoščadi oboljele od hijalinomembranske bolesti i liječene dugotrajnom mehaničkom ventilacijom i visokom koncentracijom O2. Karakteriše je propadanje bronhalnog i alveolarnog epitela sa kasnijim stvaranjem atelektaze i fibroze. RTG pokazuje promjene slične Wilson-Mikity sindromu.

Terapija: kortikosteroidi (dokazano je da deksametazon može da spriječi razvoj BPD) ukoliko se primjeni nadonoščadi kojima je sa 2 nedjelje još uvijek potrebna mehanička ventilacija, te antioksidantna terapija (pokušava se vitaminom E)...

Read More
GERB

Gastroezofagealni refluks

Pod refluksnim ezofagitisom (GERB ili Gastroezofagealni refluks) podrazumijevamo oštećenje sluznice jednjaka uzrokovano refluksom želučanog ili intestinalnog sadržaja u jednjak. Ovisno o uzročnom agensu riječ je o peptičkom, bilijarnom ili alkalnom ezofagitisu.

Patofiziologija

Tri su bitne stvari uključene u patofiziologiju refluksnog ezofagitisa, a to su

 • patogeneza ezofagealne refluksne epizode,
 • kumulativni, ili veličina, ezofagealnog refluksa, i
 • patogeneza ezofagitisa.

Trebaju postojati dva uvjeta da nastupi refluksna epizoda: gastrointestinalni sadržaj “spreman” za refluks, te kompromitirana funkcija antirefluksnog mehanizma kao i donjeg dijela jednjaka. Gastrointestinalni sadražaj najpodobniji je za refluks:

 • kada je želučani volumen povećan (nakon jela, uz opstrukciju ...
Read More
ERYTHEMA ELEVATUM ET DIUTINUM

Erythema elevatum et diutinum

ERYTHEMA ELEVATUM ET DIUTINUM
ERYTHEMA ELEVATUM ET DIUTINUM

Erythema elevatum et diutinum (EED)   jeste rijetka dermatoza, hroničnog toka koju karakteriše pojava ružičastih, crvenih ili smeđih  čvorića i plakova  najčešće na ekstenzornim stranama ekstremiteta. EED se može pojaviti u bilo koje doba života, međutim to je uglavnom oboljenje odraslih i javlja se u periodu između 30-tih i 60-tih godina života. Bolest može trajati 5-20 i više godina i unatoč primijenjenoj terapiji sklono je recidivima. Javlja se podjednako i kod žena i kod muškaraca.

Patofiziološki mehanizmi EED-a nisu u potpunosti objašnjeni...

Read More