Respiratorni sistem
Interna

Oboljenja respiratornih organa

Respiratorni sistem Bolest po svom toku može biti: akutna subakutna recidivna hronična Pod recidivnom bolešću se podrazumijeva respiratorna bolest sa većom učestalošću od četiri puta godišnje. Hroničnu bolest karakterizira ozbiljno anatomsko oštećenje pluća u kojem […]

Bronhopulmonalna displazija
Ginekologija

Bronhopulmonalna displazija

Bronhopulmonalna displazija (BPD) je jedan od oblika hroničnog oboljenja pluća koje nastaje kod nedonoščadi oboljele od hijalinomembranske bolesti i liječene dugotrajnom mehaničkom ventilacijom i visokom koncentracijom O2. Karakteriše je propadanje bronhalnog i alveolarnog epitela sa […]

GERB
Interna

Gastroezofagealni refluks

Pod refluksnim ezofagitisom (GERB ili Gastroezofagealni refluks) podrazumijevamo oštećenje sluznice jednjaka uzrokovano refluksom želučanog ili intestinalnog sadržaja u jednjak. Ovisno o uzročnom agensu riječ je o peptičkom, bilijarnom ili alkalnom ezofagitisu. Patofiziologija Tri su bitne stvari […]

ERYTHEMA ELEVATUM ET DIUTINUM
Dermatologija

Erythema elevatum et diutinum

ERYTHEMA ELEVATUM ET DIUTINUM Erythema elevatum et diutinum (EED)   jeste rijetka dermatoza, hroničnog toka koju karakteriše pojava ružičastih, crvenih ili smeđih  čvorića i plakova  najčešće na ekstenzornim stranama ekstremiteta. EED se može pojaviti u bilo […]