Analna fistula
Hirurgija

Analna fistula

Definicija: Analna fistula je uski kanal obložen granulacijskim tkivom, koji se otvara na koži perianalne regije, a u dubinu ide u anorektalni kanal. Etiopatogeneza: Ova fistula je najčešće posljedica anorektalnih apscesa, rjeđe se javlja u […]

Embolizacija
Hirurgija

Embolizacija

Definicija: Embolizacija je terapijska metoda intervencijske radiologije kod koje se kroz perkutano uveden kateter unosi embolizacijski materijal u arteriju radi izazivanja devaskularizacije željenog područja ili organa. Postupak: Materijali za embolizaciju mogu biti različiti: autologni ugrušci […]

Rectum
Anatomija

Rectum

Rectum Rektum je dio debelog crijeva koji se proteže od kolon sigmoideuma do anusa. Započinje u nivou 3. sakralnog pršljena i silazi po stražnjem zidu male zdjelice. Prati zavoj sakralne kosti, praveći krivinu sa konkavitetom […]