Analna fistula
Hirurgija

Analna fistula

Definicija: Analna fistula je uski kanal obložen granulacijskim tkivom, koji se otvara na koži perianalne regije, a u dubinu ide u anorektalni kanal. Etiopatogeneza: Ova fistula je najčešće posljedica anorektalnih apscesa, rjeđe se javlja u […]

Aneurizma srednje moždane arterije
Hirurgija

Aneurizme moždanih arterija

Aneurizma srednje moždane arterije Definicija: Aneurizma je ograničeno proširenje zida arterije iz koje se aneurizma puni krvlju. Etiopatogeneza: Najčešće je vrećastog oblika, a mogu biti: prirođene: defekti zida arterije (najčešći) traumatske disecirajuće aterosklerotske. Klinička slika: […]