Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Fiziologija

Fiziologija moždanog stabla

Moždano stablo je  izuzetno značajno jer se tu prekidaju svi motorni putevi izuzev kortikospinalnog. Povezano je sa korom, malim mozgom, bazalnim ganglijama i medulom spinalis. Učestvuje u održavanju tonusa antigravitacionih mišića i održavanju pozicije tijela […]

Motorna kora velikog mozga
Fiziologija

Motorna kora velikog mozga

U kontrolu motorike uključena je motorna kora, ali i druga područja CNS-a (asocijativna i senzorička). Iz kore polaze putevi koji mogu završiti direktno na alfa motoneuronima kičmene moždine ili se prekidati u subkortikalnim strukturama. Kora […]