Fiziologija uha
Fiziologija

Fiziologija uha

U uhu postoje dva osjetna organa: za sluh i ravnotežu. Fiziologija uha uključuje: uška vanjski slušni kanal bubna opna srednje uho sa slušnim koščicama pužnica slušni živac Funkcija dijelova uha Uška kod čovjeka ima ulogu […]

Fiziologija

Fiziologija moždanog stabla

Moždano stablo je  izuzetno značajno jer se tu prekidaju svi motorni putevi izuzev kortikospinalnog. Povezano je sa korom, malim mozgom, bazalnim ganglijama i medulom spinalis. Učestvuje u održavanju tonusa antigravitacionih mišića i održavanju pozicije tijela […]