Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Pankreasni sok
Fiziologija

Pankreasni sok

Pankreasni sok Pankreasni sok je produkt egzokrinog dijela pankreasa, kojeg grade acinusi- luče probavne enzime, a u kanalićima koji odlaze iz acinusa luče velike količine otopine natrijeva hidrogenkarbonata koji neutralizira kiselost himusa koji dolazi iz želuca. […]

Želudac
Fiziologija

Motorne funkcije želuca

Želudac Opisujemo 3 funkcije: pohranjivanje velikih količina hrane: hrana se slaže u želucu u vidu koncentričnih krugova. Kada hrana uđe u želudac vagusni refleks smanji tonus mišićnog zida trupa, pa se želudac može širiti i […]