Hijatusna hernija
Interna

Hijatusna hernija kod djece

Hijatusna hernija Definicija: Hijatusna hernija je stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme. Podjela: Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena. Po tipu može biti klizna […]