Hijatusna hernija kod djece - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

gastritis zeluca tagged posts

Hijatusna hernija

Hijatusna hernija kod djece

Hijatusna hernija
Hijatusna hernija

Definicija:

Hijatusna hernija je stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme.

Podjela:

Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena. Po tipu može biti

  • klizna
  • paraezofagusna
  • kombinovana

Klizna hijatusna hernija u djece je češća. Kod ovog tipa teminalni dio jednjaka i kardija se nalaze iznad dijafragme tj. intratorakalno. Zbog poremećenih fizioloških odnosa oslabljena je funkcija gastro-ezofagusnog spoja te želučani sadržaj može regurgitirati.

Klinički se manifestuje povraćanjem u obliku bljuckanja, nakon hranjenja kad se dijete položi, te imitira halaziju, a ponekad je povraćanje u mlazu te liči na stenozu pilorusa...

Read More