Nicolas-Favreova bolest - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

genitalni organi tagged posts

Lymphogranuloma venereum inguinalis

Nicolas-Favreova bolest

Lymphogranuloma venereum inguinalis
Lymphogranuloma venereum inguinalis

Definicija:

Lymphogranuloma venereum inguinalis ili Nicolas-Favreova bolest je spolna bolest koju uzrokuje Chlamydia trachomatis serotipovi L1-3, obilježena pojavom primarne lezije, regionalnog limfangitisa i nastankom kasnih komplikacija.

Patogeneza:

Uzrokuje je Chlamydia trachomatis, prenosi se gotovo iskljućivo polnim putem. Uglavnom se javlja u tropima i subtropima.

Klinička slika:

Inkubacija traje najmanje 14 dana nakon čega se javlja primarna lezija, vrlo sitna papula koja prelazi u vezikulu koja ulcerira. Lokalizacija je vanjski genitalni organi, a zahvaćeni su  regionalni limfni čvorovi. Glavni simptom bolesti, javlja se 2-4 sedmice nakon primarne lezije. Limfni čvorovi se povećavaju, sraštavaju, a sadržaj im se prazni putem fistule...

Read More
Vrste tkiva

Vrste tkiva

Vrste tkiva

Vrste tkiva

Čovjekovo tijelo se sastoji samo od 4 osnovne vrste tkiva:

  • epitelno
  • vezivno
  • mišićno
  • živčano

Svi organi su građeni od tkiva, a sva tkiva su građena od stanice i molekula izvanstaničnog matrixa. Od velike važnosti su i slobodne stanice u tjelesnim tekućinama kao što su u limfi i krvi. Organi su izgrađeni od parenhima i strome.

  • Stanice parenhima čine temelj funkcije organizma, a stroma mu daje potporu
  • Vezivno tkivo izgrađuje stromu organa s izuzetkom mozga i kralježnične moždine

Osnovne funkcije epitelnih tkiva jest prekrivanje i oblaganje slobodnih površina, apsorpcija, sekrecija, podražljivost i kontraktilnost.

Oblik i značaj epitelnih stanica

Epitelne stanice mogu biti cilindrične, kubične i pločaste, a oblik jezgri može biti okrugao, ovalan ili izdužen...

Read More
krvno-moždana barijera

Zaštitno kompenzatorni mehanizmi organizma

krvno-moždana barijera
krvno-moždana barijera

Zaštitne funkcije u organizmu čine:

  1. Anatomske barijere
  2. aktivni zaštitni protiv agensni procesi
  3. kompenzatorni mehanizmi

Anatomske barijere

U ovo spadaju svi elementi organizma koji ograničavaju unutrašnji milje od vanjske sredine. Ti organi i tkiva imaju i posebne mehanizme za zaštitu pored proste mehaničke uloge. Tako imamo:

Koža

Koja je mehanička barijera prema spoljašnjoj sredini. Ako je intaktna onda je vrlo malo agensa koji mogu da prođu kroz nju i uđu u organizam, međutim ako je na nekom mjestu povrijeđena mogućnost da organizam bude napadnut patološkim agensom raste.

Koštano mišićni aparat

Kosti lobanje čuvaju mozak, kosti i mišići toraksa čuvaju organe toraksa, a mišići abdomena njegove organe.

Sluznice respiratornog trakta

Por...

Read More
Hipopituitarizam

Hipopituitarizam

Hipopituitarizam
Hipopituitarizam

Hipopituitarizam: smanjeno lučenje hormona hipofize može biti generalizirano ili može biti uzrokovano manjkom jednog ili više hormona hipofize. Generalizirani hipopituitarizam je sindrom endokrinog manjka zbog djelomičnog ili potpunog gubitka funkcije prednjeg režnja hipofize. Uzroci mogu biti različiti, od razvoja tumora hipofize, preko upalnih i autoimunih procesa do idiopatskog (nepoznatog uzroka) manjka hormona hipofize. Simptomi i znakovi hipopituitarizma odgovaraju osnovnoj bolesti kao i simptomima i znakovima koji idu uz nedostatak određenog hormona hipofize.

STH ili hormon rasta proizvod je eozinofilnih ćelija prednjeg režnja hipofize...

Read More