Elefantijaza
Dermatologija

Elephantiasis

Elefantijaza Definicija: Elefantijaza je oboljenje koje se karakteriše pojavom edema i deformacija pojedinih dijelova tijela. U početku nastaje limfedem, a kasnije se javlja bujanje vezivnog tkiva. Patogeneza: Elefantijaza se obično javlja kao poslijedica infekcije sa […]

Ichthyosis vulgaris
Dermatologija

Ichthyosis vulgaris

Ichthyosis vulgaris Definicija: Ichthyosis vulgaris je nasljedni generalizirani poremećaj orožnjavanja karakteriziran suhom kožom i ljuskama. Patogeneza: Bolest se naslijeđuje autosomno dominantno. Dolazi do biohemijskog poremećaja keratohijalina. Klinička slika: Koža je suha i ljuskava. Promjene su […]