Yersinia - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

glikozidi tagged posts

Yersinia enterocolitica

Yersinia

Yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica

Yersinia pripada porodici enterobacteriae, znacaj imaju yersinija psudotuberculosis i yersinia enterocolitica. Uzrocnik kuge je yersinia pestis. Sve ove bakterije su patogene za covjeka.

Yersinia enterocolitica

Vazan je uzrocnik dijareje kod ljudi.

Morfologija:

Gram (-), kratak bacil koji nema kapsulu nepokretan na 37˚C , pokretan na 22-24˚C i ne stvara spore. Zahtijeva mikroaerofilne uslove i fakultativno je anaeroban.

Kuturelne osobine:

Kultivacija se vrsi na 25˚C, jer ove baktrije bolje rastu na nizoj temperauri i traju duze, nego kod patogenih crijevnih bakterija najmanje 48h. Na SS agaru formira sitne pravilne prozracne laktoza (-) kolonije.

Biohemijske osobine:

Yersinije su katatalaza (+) i oksidaza (-)...

Read More
Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

Porodica enterobacteriacea obuhvata veliku grupu uslovno patogenih i patogenih crijevnih bakterija od kojih najveci broj normalno naseljava sluzokozu debelog crijeva ljudi i zivotinja. Osim striktno patogenih (salmonella, shigela i yersinia) ostale bakterije iz ove porodice mogu izazvati bolest u 2 slucaja:

  • Kad se njihov procenat u crijevnoj flori poveca iznad 50%
  • Kad promjene mjesto boravka

Najcesce lokalizacije infekcija izazvane ovim bakterijama su urogenitalni trakt, nasopharynx, pluca, otvorene rane. Enterobacteriaceae imaju zajednicke morfoloske, kulturelne i antigene osobine. Izazivaju slicne infekcije i lijece se istim grupama antibiotika.

Morfologija:

Sve bakterije ove porodice su Gram negativni bacili, aerobni ili fakultativno anaerobni, asporogeni i vecinom ...

Read More
Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae

Morfologija:

Gram (-), nepokretne, asporogene diplokoke oblika zrna kafe, posjeduju fimbrije koje su vazne za adheriranje i kapsulu različite debljine koja ima bitna antigena i antifagocitna svojstva.

Kulturelne osobine:

Patogene neiserije su veoma osjetljive na uslove spoljasnje sredine. U spoljasnjoj sredini umiru u roku od 30-60 min. Veoma su osjetljive na nisku i visoku temperaturu, susenje i hemijske agense. Da bi se gonokok izolovao iz bolesnickog materijala potrebno je da se materijal uzme na pravilan nacin i odmah zasije na transportnu podlogu. Za laboratorijsku kultivaciju gonokoka potrebni su specificni uslovi, čokoladni agar sa dodatkom antibiotika koji inhibiraju rast drugih mikroorganizama i temperatura do 36-37C, mikroaerofilni uslovi (5-10% CO2)...

Read More
Aminoglikozidni antibiotici

Aminoglikozidni antibiotici

Aminoglikozidni antibiotici
Aminoglikozidni antibiotici

Kao što samo ime kaže, svi ovi antibiotici su aminošećeri sa glikozidnim vezama. Pored hemijske sličnosti, aminoglikozidni antibiotici ispoljavaju i slična antibakterijska, farmakološka i toksikološka djelovanja. Najpoznatiji predstavnici ove grupe antibiotika su:

  • streptomicin,
  • neomicin,
  • kanamicin,
  • gentamicin,
  • tobramicin,
  • amikacin,
  • sisomicin,
  • netilmicin.

Spektar antimikrobnog djelovanja aminoglikozida zahvata prvenstveno G- bakterije, uključujući i Mycobacterium tuberculosis.

Mehanizam djelovanja zasniva na inhibiciji proteina u ribosomima osetljivih bakterija.

Svi aminoglikozidi se uglavnom koriste u terapiji infekcija izazvanih G- bakterijama, dok su streptomicin, a u manjoj mjeri i kanamicin, uspješni i u liječenju tuberkuloze.

Primjena ov...

Read More
Oportunističke infekcije

Oportunističke infekcije

Oportunističke infekcije
Oportunističke infekcije

Osobe sa urođenim ili stečenim poremećajem imuniteta su veoma sklone infekcijama koje izazivaju ne samo patogeni nego i uslovno patogeni mikroorganizmi. Broj takvih osoba u zadnje vrijeme je u porastu, pa su u porastu i ove infekcije. Za to ima više razloga, a najvažniji su produženje Ijudskog vijeka koji je u razvijenim zemljama u zadnjih 100 godina udvostručen. Zbog toga u populaciji ima sve više starijih osoba koje češće obolijevaju od degenerativnih, metaboličnih i malignihi oboljenja. Bolesnici sa malignim tumorima i sistemnim oboljenjima liječe se citostaticima, kortikosteroidima, zračenjem i drugim imunosupresivnim lijekovima...

Read More