Yersinia - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

glikozidi tagged posts

Yersinia enterocolitica

Yersinia

Yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica

Yersinia pripada porodici enterobacteriae, znacaj imaju yersinija psudotuberculosis i yersinia enterocolitica. Uzrocnik kuge je yersinia pestis. Sve ove bakterije su patogene za covjeka.

Yersinia enterocolitica

Vazan je uzrocnik dijareje kod ljudi.

Morfologija:

Gram (-), kratak bacil koji nema kapsulu nepokretan na 37˚C , pokretan na 22-24˚C i ne stvara spore. Zahtijeva mikroaerofilne uslove i fakultativno je anaeroban.

Kuturelne osobine:

Kultivacija se vrsi na 25˚C, jer ove baktrije bolje rastu na nizoj temperauri i traju duze, nego kod patogenih crijevnih bakterija najmanje 48h. Na SS agaru formira sitne pravilne prozracne laktoza (-) kolonije.

Biohemijske osobine:

Yersinije su katatalaza (+) i oksidaza (-)...

Read More
Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

Porodica enterobacteriacea obuhvata veliku grupu uslovno patogenih i patogenih crijevnih bakterija od kojih najveci broj normalno naseljava sluzokozu debelog crijeva ljudi i zivotinja. Osim striktno patogenih (salmonella, shigela i yersinia) ostale bakterije iz ove porodice mogu izazvati bolest u 2 slucaja:

  • Kad se njihov procenat u crijevnoj flori poveca iznad 50%
  • Kad promjene mjesto boravka

Najcesce lokalizacije infekcija izazvane ovim bakterijama su urogenitalni trakt, nasopharynx, pluca, otvorene rane. Enterobacteriaceae imaju zajednicke morfoloske, kulturelne i antigene osobine. Izazivaju slicne infekcije i lijece se istim grupama antibiotika.

Morfologija:

Sve bakterije ove porodice su Gram negativni bacili, aerobni ili fakultativno anaerobni, asporogeni i vecinom ...

Read More
Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae

Morfologija:

Gram (-), nepokretne, asporogene diplokoke oblika zrna kafe, posjeduju fimbrije koje su vazne za adheriranje i kapsulu različite debljine koja ima bitna antigena i antifagocitna svojstva.

Kulturelne osobine:

Patogene neiserije su veoma osjetljive na uslove spoljasnje sredine. U spoljasnjoj sredini umiru u roku od 30-60 min. Veoma su osjetljive na nisku i visoku temperaturu, susenje i hemijske agense. Da bi se gonokok izolovao iz bolesnickog materijala potrebno je da se materijal uzme na pravilan nacin i odmah zasije na transportnu podlogu. Za laboratorijsku kultivaciju gonokoka potrebni su specificni uslovi, čokoladni agar sa dodatkom antibiotika koji inhibiraju rast drugih mikroorganizama i temperatura do 36-37C, mikroaerofilni uslovi (5-10% CO2)...

Read More
Aminoglikozidni antibiotici

Aminoglikozidni antibiotici

Aminoglikozidni antibiotici
Aminoglikozidni antibiotici

Kao što samo ime kaže, svi ovi antibiotici su aminošećeri sa glikozidnim vezama. Pored hemijske sličnosti, aminoglikozidni antibiotici ispoljavaju i slična antibakterijska, farmakološka i toksikološka djelovanja. Najpoznatiji predstavnici ove grupe antibiotika su:

  • streptomicin,
  • neomicin,
  • kanamicin,
  • gentamicin,
  • tobramicin,
  • amikacin,
  • sisomicin,
  • netilmicin.

Spektar antimikrobnog djelovanja aminoglikozida zahvata prvenstveno G- bakterije, uključujući i Mycobacterium tuberculosis.

Mehanizam djelovanja zasniva na inhibiciji proteina u ribosomima osetljivih bakterija.

Svi aminoglikozidi se uglavnom koriste u terapiji infekcija izazvanih G- bakterijama, dok su streptomicin, a u manjoj mjeri i kanamicin, uspješni i u liječenju tuberkuloze.

Primjena ov...

Read More