Trychophyton
Dermatologija

Trichophytosis

Definicija: Je dermatofitoza; gljivična bolest kože uzrokovana dermatofitima iz roda Trichophyton. Patogeneza: Uzročnik je gljivica Trichophyton. Izaziva mikoze stopala, noktiju, kože, vlasišta, favusa. Klinička slika: Ovisi o anatomskoj lokalizaciji, pa se dijele na : Trichophytosis […]

Pityriasis rosea Gibert
Dermatologija

Pityriasis rosea Gibert

Pityriasis rosea Gibert je benigna dermatoza čija etiopatogeneza još nije u cijelosti razjašnjena. U pojedinim studijama je u lezijama kože i plazmi osoba s P. rosea detektirana DNA humanog herpes virusa tipa 6 i 7, […]