Nestreptokokni akutni glomerulonefritis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

glomerul tagged posts

Virusni akutni glonmerulonefritis

Nestreptokokni akutni glomerulonefritis

Virusni akutni glonmerulonefritis

Virusni akutni glonmerulonefritis

Definicija

Nestreptokokni akutni glomerulonefritis predstavlja promjene na glomerulima uzrokovane nestreptokoknim agensima.

Etiopatogeneza

Pojavljuje se kao posljedica nestreptokoknih infekcija bakterijama, virusima, gljivicama parazitima. Do oboljenja dovodi imunološki proces uzrokovan odlaganjem imunih kompleksa.

Klinička slika

Klinička slika ovog oboljenja često je blaga. Hematurija je slabija sa ili bez proteinurije.

Dijagnoaza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike i laboratorijskih nalaza.

Liječenje

Terapija se određuje na osnovu izolacije uzročnika.

Read More
Akutni poststreptokokni glomerulonefritis

Akutni poststreptokokni glomerulonefritis

Akutni poststreptokokni glomerulonefritis

Akutni poststreptokokni glomerulonefritis

Definicija

Akutni poststreptokokni glomerulonefritis je zapaljenje glomerula nastalo kao posljedica neke upale uzrokovane beta hemolitičkim streptokokom iz grupe A. Najčešći postinfektivni glomerulonefritis kod djece uzrokovan respiratornim i kožnim nefritogenim tipovima Beta hemolitičkog streptikoka iz grupe “A”.

Etiopatogeneza

To je bolest imunog kompleksa. Nejasno je da li je glomerulonefritis imunog kompleksa posljedica dvaju različitih imunoloških mehanizama: odlaganja cirkulirajućih imunih kompleksa u glomerularne strukture ili je riječ o imunim kompleksima nastalim in situ na izmijenjenim glomerularnim strukturama pod djelovanjem antigena streptokoka...

Read More
Određivanje nivoa kreatinina

Određivanje nivoa kreatinina

Određivanje nivoa kreatinina
Određivanje nivoa kreatinina

Kreatinin potječe iz kreatina i nalazi se u tjelesnim tekućinama. Kreatinin je proizvod razgradnje kreatina i fosfokreatina koji se gotovo isključivo nalaze u mišićima. Po strukturi kreatin je metilguanidooctena kiselina. Kreatin čini 98% ukupne mišićne mase a igra bitnu ulogu u mišićnoj kontrakciji. Stoga je proizvodnja kreatinina proporcionalna mišićnoj masi. Izlučuje se u obliku anhidrida, tj. kao kreatinin putem bubrega.Metabolit koji može ukazati na poremećaj u funkciji bubrega.

Metabolizam kreatina i kreatinina se odvija u bubrezima, mišićima, jetri i gušterači. Mjerenje kreatinina koristi se u dijagnostici i liječenju bubrežnih oboljenja, a pokazalo se korisnom i kod procjene glomerularne funkcije bubrega kao i u praćenju dijalize...

Read More
Biopsija bubrega

Biopsija bubrega

Biopsija bubrega
Biopsija bubrega

To je metoda kojom se uzorak tkiva uzima i ispituje pod mikroskopom. Radi se zbog postavljanja dijagnoze i promatranja napredaka u liječenju.

Iglena biopsija u kojoj se igla uvede kroz kožu često je dio dijagnostičke obrade bubrežne bolesti. Često se radi biopsija transplantiranog bubrega zbog otkrivanja znakova odbacivanja. Prilikom biopsije bubrega bolesnik leži sa licem prema dole, lokalni anestetik se daje u kožu u mišiće slabinske regije iznad bubrega. Bioptička igla se uvede u tkivo i uzme za mikroskopsku pretragu. Prilikom biopsije transplantiranog bubrega igla se uvede izravno kroz trbušni zid pod kontrolom ultrazvuka.

Indikacije kod djece su:

Nefrotski sindrom koji ne reaguje na kortikosteroidnu terapiju, teški akutni glomerulonefritis, atipični o...

Read More