Dermatomikoza
Dermatologija

Dermatomikoze

Dermatomikoza Definicija: Dermatomikoze predstavljaju oboljenja kože izazvana gljivicama. Etiopatogeneza: Dermatomikoze izazivaju biljke najjednostavnije građe bez hlorofila (gljive), a mogu imati jednoćelijsku ili višećelijsku građu. Razmnožavaju se sporama, koje nastaju na dva načina: seksualnim aseksualnim putem […]

Ehlers–Danlos sindrom
Dermatologija

Ehlers–Danlos sindrom

Ehlers–Danlos sindrom Definicija: Ehlers–Danlos sindrom je nasljedna bolest vezivnog tkiva sa vulnerabilnošću kože i hipermobilitetom zglobova. Patogeneza: U osnovi nastanka oboljenja imamo poremećaj u građi kolagena (nedostatak lizilhidroksilaze, nemogućnost pretvorbe prokolagena u kolagen). Klinička slika: […]

Urethra feminina
Anatomija

Urethra feminina

Uretra feminine je cilindrčna cijev preko koje mokraćni mjehur žena komunicira sa vanjskom sredinom. Započinje na ostium uretre internumu, ide prema dolje i naprijed, prolazi kroz dijafragmu urogenitale i otvara se na ostium uretre externumu, […]