Oedema palpebrarum - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

građa ženskih spolnih organa tagged posts

Alergijske manifestacije na kapcima

Oedema palpebrarum

Sama građa kapaka pokazuje njihovu sklonost edemu jer u kapku postoji subkutano rahlo vezivo koje je sklono bubrenju. Uzroci edema mogu biti:

  • lokalne prirode, kao što su povrede ili upale
  • sistemska, metabolička i druga oboljenja

Otečeni kapci su obično zadebljani, pa se ne mogu otvoriti aktivno, a nekad ni pasivno. Otvor kapaka se potpuno zatvori pa treba učiniti veliki napor da bi se izvršio pregled, najčešće ekarterom.

Edeme kapaka možemo podijeliti u dvije grupe:

  • neupalni
  • upalni

Neupalni ili hladni edemi (oedema frigidum)

Zovu se hladni edemi zbog toga što uz izražen edem kapaka imamo i hladnoću kože. Koža je hladna, blijeda i tjestasta. Edemi se javljaju obostrano...

Read More
Ovarij

Poremećaji ženskih spolnih hormona

Ovarij
Ovarij

Ženske gonade su ovariji. Od hormona koje luče najvažniji su Estradiol (najvažniji estrogen) i Progesteron.

Estradiol (Estrogen)

Stvara se u granuloza ćelijama folikula za vrijeme folikularne faze u menstruacionom ciklusu. Kod trudnice se oko 100x estrogena luči više u placenti međutim ukupno djelovanje estrogena pojačavaju samo za 30x jer su to estrogeni slabijeg djelovanja estriol i estron.

Regulacija: gonadotropini FSH i LH mu pojačavaju sekreciju.

Pubertet

  • Povećava ženske polne organe (tube, uterus, vaginu)
  • Prevodi kubični epitel vagine u oroženi mnogoslojni pločasti koji je mnogo otporniji prema infekcijama
  • Karakteristično modificira sluznicu uterusa koja odeblja razviju se žlijezde, razvija se i sluznica tube.
  • Moblizira i deponuje masti na karakterističn...
Read More