Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Agranulocitoza
Interna

Agranulocitoza

Agranulocitoza Teško oboljenje granulocitne loze gdje imamo tešku leukopeniju sa ulceronekrotičnim promjena sluzokože usta, farinksa i drugih dijelova digestivnog i urogenitalnog traka i posljedica su smanjene otpornosti organizma. Broj granulocita u leukocitnoj formuli se jako […]

Leukopenija
Interna

Leukopenija

Leukopenija Leukopenija predstavlja smanjenje broja leukocita ispod 4.000/ml u perifernoj krvi. Neke osobe imaju stalno smanjen broj leukocita ispod ovog broja bez posljedica pa se može govoriti i o fiziološkoj leukopeniji. Mogu biti posljedica djelovanja […]

Bazofilni granulocit
Interna

Bazofilija

Bazofilija je naziv za povećani broj bazofilnih granulocita u krvi iznad normalnih vrijednosti, koji se može pronaći kao posljedica određenih bolesti organizma. Normalne vrijednosti bazofila u krvi su od 10 do 60/mm³ (0,01-0,06 * 109/L) […]