Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Urođena Sferocitoza
Interna

Korpuskularne hemolitičke anemije

Urođena Sferocitoza Korpuskularne hemolitičke anemije dijelimo na: Urođene sferocitoza ovalocitoza zbog deficita glukozo-6-P-DH u eritrocitima zbog deficita piruvat kinaze hemoglobinopatije talasemije drepanocitoza Stečene paroksizmalna noćna hemoglobinurija Urođena Sferocitoza Nasljeđuje se dominatnim genom. Eritrociti su ovalni […]

Alergijske manifestacije na kapcima
Oftalmologija

Oedema palpebrarum

Sama građa kapaka pokazuje njihovu sklonost edemu jer u kapku postoji subkutano rahlo vezivo koje je sklono bubrenju. Uzroci edema mogu biti: lokalne prirode, kao što su povrede ili upale sistemska, metabolička i druga oboljenja […]