Laboratorijski nalazi
Interna

Laboratorijski nalazi

Kompletna krvna slika Kompletna krvna slika je osnovna rutinska hematološka pretraga koja uključuje određivanje crvene krvne slike, broja leukocita i broja trombocita. Crvena krvna slika Broj eritrocita Eritrociti su stanice periferne krvi, bikonkavnog oblika, čiji […]

No Picture
Zanimljivo

Šok u porođaju

Kao što je poznato, šok predstavlja sindrom koji se može defmisati kao funkconalni poremećaj, koji nastaje posle naglog smanjenja cirkulirajućeg volumena krši. Karakterišu ga veoma nizak arterijski krvni pritisak, slab dotok venske krvi u srce […]