Poremećaji motorike želuca - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

hernia zeluca tagged posts

Želudac

Poremećaji motorike želuca

Želudac
Želudac

U želucu se odvijaju dvije vrste pokreta – peristaltički i undulirajući pokreti te u određenim uslovima javljaju se i drugi patološki pokreti kao antiperistaltički pokreti.

Kako se želudac puni hranom tako se povećava njegova zapremina i u longitudinalnoj muskulaturi stvara se impuls koji se prenosi na cirkulatornu muskulaturu. Taj impuls uzrokuje da se u višim djelovima želuca formira lagan peristaltički talas koji spušta hranu prema antrumu.

Kada taj talas dođe pred antrum on se pojačava i postaje peristaltički talas koji stvara muskulatorni prsten koji pod pritiskom gura hranu na pilorični otvor...

Read More