Morbus McArdle
Interna

Morbus McArdle

Morbus McArdle   A- normalno mišićno tkivo B- McArdle bolest Morbus McArdle predstavlja deficit miofosforilaze, a u osnovi bolesti leži poremećaj  skladištenja glikogena. Bolest je prvi put opisana od strane pedijatra Brian McArdle 1951 godine. […]