Favus - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

hif tagged posts

Favus

Favus

Favus

Favus

Definicija:

Favus je bolest vlasišta i gole kože koju uzrokuje Trichophyton schoenleinii.

Patogeneza:

Trichophyton schoenleinii se  prenosi direktnim kontaktom ili posredno (češalj).

Klinička slika:

Uglavnom zahvaća vlasište, ali se može pojaviti i na goloj koži. Karakterisitčna promjena je skutulum (struktura 2-3mm, poput plitke zdjele, žućkaste boje s ulegnutim središtem i dlakom) i sastoji se od hifa, spora i orožnjelih stanica. Kosa gubi sjaj, sivkaste boje, a dlake se ne lome. Nakon odreñenog vremena skutulum ulcerira i kosa trajno ispada zbog atrofičnog ožiljkastog cijeljenja. Tok bolesti je hroničan.

Dijagnoza:

Dijagnoza se postavalja na temelju anamneze, tetrade simptoma (skutulum, neslomljena dekolorirana kosa, ožiljak i hronični

tok) i na osnovu mikološ...

Read More
Cryptococcus neoformans

Cryptococcus neoformans

Definicija:

Cryptococcus neoformans je gljivica koja uzrokuje plućnu kriptokokozu ili diseminiranu kriptok0okozu koja nastaje širenjem kriptokokusa krvlju iz pluća.

Klinička slika:

U plućima nastaje neinkapsulirani granulom koji rijetko kalcificira za razliku od granuloma Histoplazme capsulatum. Ima sklonost širenju u mozak gdje zbog nedostataka obrambenog mehanizma se kapsulira; blastokonidije se okruže polisaharidnom kapsulom što je dodatni otežavajući činitelj za npr. fagocitozu; očituje se smetnjama u vidu, vrtoglavicama, glavoboljama i sl. brzi tok i konačni ishod je smrt. Može zahvatiti kožu, obično lice i vlasište, a osobe s AIDS-om imaju karakteristične promjene na čelu.

Dijagnoza:

  • likvor
  • iskašljaj
  • eksudat kožnih promjena
  • mikroskopija
  • bojenje po Giemsa-Romanow...
Read More
Aspergillus

Aspergillus

Aspergillus
Aspergillus

Aspergilus je plijesan, čiji rod sadrži oko 200  vrsta. Za čovjeka su patogene njih 20. Ove plijesni mogu kolonizirati sluznicu dišnog sistema ili šupljinu u plućima nastanu kao posljedica neke druge bolesti (npr. TBC). Mogu izazvati i alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti). Čovjek se obično zarazi udisanjem fijalokonidija, koje su sveprisutne (tlo, voda, zrak, hrana). Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Klinički oblici:

  • Mikotoksikoza: Nastaje najčešće ingestijom preformiranih mikotoksina (aflatoksin) u zagađenoj hrani. Tipični simptomi sliče onima trovanju hranom ili toksičnog oštećenja jetre i bubrega. Aflatoksin je visoko kancerogena tvar.
  • Kolonizacija sluznice i kože: nastaje udisanjem fijalokonidija, koje se zadržavaju na površin...
Read More
liječenje dijabetesa

Kontrola liječenja dijabetesa

liječenje dijabetesa
liječenje dijabetesa

Za bolesnike koji često mjere glukozu u krvi radi prilagodbe doze inzulina, procjena srednje vrijednosti glukoze je lako dostupna. Kod ostalih bolesnika i za provjeru tačnosti samomjerenja većina dijabetologa koristi hemoglobin A kao mjeru dugoročne kontrole. Hemoglobin A je brzo pokretljiv sastojak hemoglobina, nalazi se i u zdravih osoba, a povećava u hiperglikemiji. Njegova ubrzana elektroforetska pokretljivost je posljedica neenzimske glikacije aminokiselina valina i lizina. Glukoza se u aldehidnoj (linearnoj) konfiguraciji kondenzira sa slobodnom aminoskupinom pa nastaje Schiffova baza (aldimin ili pre-Aic). Schiffova se baza preoblikuje i stvara hemoglobin Aic, koji je ketoamin...

Read More