XANTHOGRANULOMA JUVENILE
Dermatologija

Histocitarne bolesti kože

XANTHOGRANULOMA JUVENILE Nastaju umnožavanejm histiocita: Monociti-makrofagi CD68 (fagocitne-pjenušave i gigantske Toutonove stanice)  u krvi stanice tipa Langerhans S100, CD1a Bierbackove granule u tkivima (antigen-prezentirajuće). Dijelimo ih na: Primarne (idiopatske) ili sekundarne (u hiperlipidemijama), lokalizirane ili […]

Interna

Giht – Arthritis urica

Definicija Predstavlja bolest sa karakterističnim taloženjem kristala mononatrijum – ureata i mokraćne kiseline u tkivima. Karakteriše se akutnim epizodama artritisa uz pojavu hiperurikemije. Etiopatogeneza Mokraćna kiselina je poslijednji stadijum u metabolizmu purina. Izvori stvaranja mokraćnih […]

Hronični holecistitis
Interna

Hronični holecistitis

Definicija Holecistitis označava upalu žučnog mjehura. Razlikujemo akutni i hronični holecistitis. Etiopatogeneza U više od 90% bolesnika nastaje zbog opstrukcije (začepljenja) žučnog voda kamencem. poslije ponavljanih akutnih upala bez prethodnih akutnih upala Žučni mjehur je […]