Poremećaji resorpcije lipida
Interna

Poremećaji resorpcije lipida

Poremećaji resorpcije lipida Masti da bi se razgradile moraju se emulgovati, osim onih masti koje stižu već u obliku emulzija. Emulguju ih žučne kiseline i izlažu djelovanjem pankreasne fosfolipaze – a1, a2, B, pankreasna holisterin-ester […]