Određivanje nivoa holesterola - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

hiperlipoproteinemije tagged posts

Određivanje nivoa holesterola

Određivanje nivoa holesterola

Određivanje nivoa holesterola
Određivanje nivoa holesterola

Holesterol je masnoća koje najviše ima u namirnicama životinjskog porijekla. Bez holesterola, većina živih bića ne bi mogla živjeti. Riječ je o tvari koja je sastojak svake stanice tijela (stanične membrane). Osim toga, u ljudskom organizmu holesterol je potreban za mnoge metaboličke procese u izmjeni tvari. Iz njega nastaje više vrsta hormona, i to ženskih i muških spolnih hormona (npr. testosterona, estradiola) te hormona nadbubrežne žlijezde (npr. kortizol). Također, dio je i molekule vitamina D. Holesterol je i tvar iz koje nastaju žučne kiseline koje se putem žuči izlučuju u crijevo i bez kojih je nezamisliva normalna probava, poglavito masti.

Ova za život važna tvar mora u tijelu uvijek biti na raspolaganju pa količina holester...

Read More
Poremećaji resorpcije lipida

Poremećaji resorpcije lipida

Poremećaji resorpcije lipida
Poremećaji resorpcije lipida

Masti da bi se razgradile moraju se emulgovati, osim onih masti koje stižu već u obliku emulzija. Emulguju ih žučne kiseline i izlažu djelovanjem pankreasne fosfolipaze – a1, a2, B, pankreasna holisterin-ester hidrolaze, pankreasna triglicerid lipaza i fosfolipaza C.

Zatim se slobodne masne kiseline, digliceridi, monogliceridi, holesterin i holesterin esteri transportuju u ćelije crijevne sluzokože u kojima se od apolipoproteina sastavlja površinski proteinski sloj hilomikrona koje se preko žuči dreniraju u krv. iz krvi odmah idu u depoe ili u jetru.

Masti kada stignu u jetru se razgrađuju, formiraju se apoliporoteini (proteinska komponenta) vežu sa mastima i predaju u krvi u kojoj se nađu u sljedećim frakcijama:

  • Pre–beta–lipoproteini– VL...
Read More